TOTAL VALONA MS 5009 HC

Velmi dobré protioděrové a vysokotlaké vlastnosti
Prodlužuje životnost nástrojů
Zabraňuje tvorbě drsných povrchů
Zajišťuje vytvoření konečného kvalitního povrchu při obrábění
Tento produkt je formulován na základě hydrokrakovaného základového oleje a poskytuje mnoho následujících výhod :
Velmi slabé aroma díky nízkému obsahu aromatických sloučenin
Bezpečnější produkt vzhledem ke zdraví obsluhy, jelikož prakticky neobsahuje karcinogenní polycyklické aromatické uhlovodíky
Díky nízké odparnosti se zamezuje tvorbě mlhy a snižuje se spotřeba oleje
Zvýšená oxidační stabilita zajišťuje delší životnost oleje
Účinnější odlučivost vzduchu, zlepšený filtrační poměr
Výborná kompatibilita s elastomery, těsnivy a nátěry

Nahoru