TOTAL VALONA MS 3040 HC

Multifunkční řezný olej bez obsahu chlóru pro mírně – náročné obráběcí podmínky a pro mazání obráběcích strojů
Obrábění železných a neželezných kovů

 VALONA MS 3040 HC je řezný olej bez obsahu chlóru určený jak pro obrábění železných tak neželezných kovů a pro mazání různých strojních celků : ložiska, převody, kluzná vedení.
Pro plnění všech okruhů je nutné dodržet následující bezp. předpis : plnění okruhů novým a čerstvým olejem
 VALONA MS 3040 HC je olej určený pro široké použití pro řezné operace jako
jsou řezání závitů ve slitinách mědi, u nízko a středně uhlíkatých ocelí.
Vyšší životnost nástrojů
Velmi dobrý konečný povrch
 Vynikající vlastnosti z hlediska opotřebení a mazání :
- Zvýšení životnosti nástrojů
- Velmi dobrý konečný povrch obrobku
Tento produkt je formulován na základě hydrokrakovaného základového oleje a poskytuje mnoho následujících výhod :
 Velmi slabé aroma díky nízkému obsahu aromatických sloučenin
 Bezpečnější produkt vzhledem ke zdraví obsluhy, jelikož prakticky
neobsahuje karcinogenní polycyklické aromatické uhlovodíky
 Díky nízké odparnosti se zamezuje tvorbě mlhy a snižuje se spotřeba oleje
 Zvýšená oxidační stabilita zajišťuje delší životnost oleje
 Účinnější odlučivost vzduchu, zlepšený filtrační poměr
 Výborná kompatibilita s elastomery, těsnivy a nátěry
 

Nahoru