TOTAL VALONA GR 7007 HC

Hydrokrakový olej bez obsahu chlóru pro broušení a honování

Broušení a honování kovových materiálů
 VALONA GR 7007 HC je kovoobráběcí olej bez obsahu chlóru, vyvinutý zejména pro broušení a honování, jak železných tak neželezných kovových materiálů.
 Velmi dobré protioděrové a vysokotlaké vlastnosti :
- Velmi dobrý konečný povrch po obrábění
- Nízká drsnost a vysoká přesnost rozměrů obráběných součástí
- Umožňuje dosažení velmi vysokých G faktorů a prodloužených intervalů použití diamantových nástrojů
Tento produkt je formulován na základě hydrokrakovaného základového oleje a poskytuje mnoho následujících výhod :
 Velmi slabé aroma díky nízkému obsahu aromatických sloučenin
 Bezpečnější produkt vzhledem ke zdraví obsluhy, jelikož prakticky neobsahuje karcinogenní polycyklické aromatické uhlovodíky
 Díky nízké odparnosti se zamezuje tvorbě mlhy a snižuje se spotřeba oleje
 Zvýšená oxidační stabilita zajišťuje delší životnost oleje
 Účinnější odlučivost vzduchu, zlepšený filtrační poměr
 Výborná kompatibilita s elastomery, těsnivy a nátěry
 

Nahoru