Víceúčelová mikroemulze bez obsahu chlóru, bóru a přísad uvolňujících formaldehyd, pro obrábění litiny, oceli a hliníku.

SPIRIT 5000 TOTAL je optimalizován pro broušení a tradiční obráběcí operace litiny, oceli a hliníku.

Doporučené koncentrace pro vytvoření obráběcí emulze :
- broušení : 4-5 %
- rutinní obráběcí operace : 5 až 7 %
- těžké obráběcí operace : 7 až 10 %
 SPIRIT 5000 je formulován pro vodu s rozsahem tvrdosti 10 až 40 °F (1mmol/l = 10 °F)
 ISO 6743-7 : ISO – L – MAF
 Výborné mazivostní a chladící vlastnosti
 Účinná antikorozivní ochrana obráběcích strojů a obrobků
 Velmi dobré mechanické vlastnosti, které umožňují :
- snížení řezných odporů
- prodlouženou životnost řezných nástrojů
- velmi kvalitní povrch obráběných součástí
 Výborné provozní parametry :
- velmi dobrá stabilita umožňující prodloužené servisní intervaly
- obrobky a odebíraný materiál obsahují minimální míru vlhkosti
- dobré protipěnivostní vlastnosti
 Odolná kapalina vůči tvorbě a množení bakteriálního růstu, produkt podporující životní prostředí a bezpečnost obsluhy obráběcího stroje
 Velmi dobrá separace jemných špon, třísek, kovových zrn...

Nahoru