TOTAL OSYRIS DWY 5500


Konzervační olej – ochranný konzervační prostředek se schopností odstranit vodu nebo vodní roztoky , neobsahující barium, s dočasným antikorozivním efektem
Antikorozní ochrana
 Ochraňuje a konzervuje lesklé, leštěné a broušené strojní součásti. OSYRIS DWY 5500 lze aplikovat ponořením, nátěrem nebo nanášením houbou. Ochranný film lze odstranit mírně alkalickými detergenty, kapalnými solvanty nebo solvanty mechanicky uvedenými do plynné fáze.
Účinné odpuzování vody
Olejovitý téměř nenahmatatelný ochranný film
 OSYRIS DWY 5500 vytváří tenkou vrstvu ochranného olejovitého, světlého, téměř nenahmatatelného filmu.
 Velmi dobrá schopnost odpuzovat vodu.
 

Nahoru