OEST PLATINOL B 507 - Olej pro náročné tváření

PLATINOL B 507 je olej na bázi minerálních olejů bez obsahu chlóru pro velmi náročné

operace hlubokého tažení.

Olej vyniká přilnavostí a odolností vůči velmi vysokým tlakům. Obsahuje vybrané polární

přísady a velmi účinnou aktivní síru. Modifikované vysokotlaké přísady zajišťují velmi

účinnou ochranu výrobku i nástroje!

Fyzikálně chemická data:

Barva - jasná, hnědá

Hustota při 15°C DIN 51757 g/cm³ 0,953

Viskozita při 20°C DIN 51562, T1 mm²/s 220

Viskozita při 40°C DIN 51562, T1 mm²/s 75

Bod vzplanutí DIN ISO 2592 °C > 280

Bod tuhnutí DIN ISO 3016 °C - 25

Odmaštění podle VDA 230-213 OK

Uvedené informace jsou analytického typu.

Popis:

PLATINOL B 507 je určen zejména pro tváření a hluboké tažení ocelových plechů DX a DC

kvality tepelně zpracovaných materiálů, pozinkovaných a nerezových plechů do síly 5 mm.

PLATINOL B 507 poskytuje dostatečnou antikorozní ochranu v délce 6 měsíců.

Aplikace:

Aplikace maziva se provádí ručně štětcem nebo válečkem, automatickým válečkovacím

systémem nebo sprejováním (aplikace je nejsnazší při teplotě kolem 40°C).

Mazivo lze snadno odstranit z povrchu výlisku dostupnými rozpouštědlovými nebo vodou

ředitelnými přípravky (doporučujeme výrobky OEST řady SOLV IP a WS, WT).

Speciální přednosti:

vysoká ochrana nástroje díky modifikovaným přísadám

významná redukce zmetkovitosti, velmi dobrá přilnavost maziva a dostatečná

výkonnostní rezerva v tlakové únosnosti

velmi kvalitní povrch výlisků

dostatečná antikorozní ochrana

ekonomický přínos! (nižší spotřeba, dlouhá životnost nástrojů, bez nákladů na likvidaci

olejů s obsahem chlóru)

Teplota pro skladování: +5 °C ... +35 °C.

Trvanlivost v uzavřeném obalu: 36 měsíců (při doporučených skladovacích podmínkách).

 

 

 

 

 

Nahoru