.
MULTIS EP 2
Plastické mazivo
Víceúčelové plastické mazivo pro extrémní tlaky na bázi zpevňovadla lithium/kalcium
Víceúčelové EP mazivo
Univerzální použití
Doporučení
 MULTIS EP 2 je originální plastické mazivo, formulované pro mazání zatížených kluzných, kuličkových a valivých ložisek, ložisek kol, univerzálních kloubů, podvozků a různých rázově zatížených nebo vibrujících dopravních, zemědělských, stavebních mechanismů, provozovaných ve vlhkém, prašném nebo suchém prostředí.
 Vhodné jako univerzální mazivo pro průmyslové aplikace vyžadující úroveň NLGI 2 – vysokotlaké mazivo. Existuje rovněž ve formě spreje pro aplikace nástřikem.
 Při aplikaci je nutno se vždy vyhnout kontaminaci maziva s prachem a špínou.
Upřednostňuje se používání pneumatických čerpadel a kartuší.
Mezinárodní specifikace
 ISO 6743-9 : L-XBCEB 2 Schválen DAIMLER CHRYSLER 267.0
 DIN 51 502 : KP2K -25
Trvanlivý film
Mísitelné mazivo
Mechanická stabilita
Teplotní stabilita
Žádné škodlivé substance
 Z důvodu víceúčelového charakteru je MULTIS EP2 schopen nahradit širokou řadu maziv s možností racionalizace skladování a zjednodušení údržby.
 Vytváří trvalý mazací film, čímž lze docílit snížení nákladů na údržbu a odstávku
zařízení.
 Mísitelný s většinou jiných maziv s konvenčními mýdly.
 Výborná mechanická stabilita zabraňující vytečení nebo ztrátě konzistence během
provozu.
 Vynikající přilnavost ke kovu.
 Dobrá teplotní stabilita, vysoká odolnost při změnách teploty.
 MULTIS EP 2 neobsahuje olovo, nebo jiné těžké kovy považované za škodlivé
lidskému zdraví a životnímu prostředí.
 

Nahoru