TOTAL MULTIS EP 000

Víceúčelové lithné polotekuté plastické mazivo pro vysoké tlaky
Mazivo pro uzavřené převody
Plastické mazivo pro centrální mazací systémy
Doporučení
 MULTIS EP 000 je plastické mazivo speciálně navržené pro mazání uzavřených převodů a dále pro mazání podvozků pomocí centrálních mazacích systémů, kde je doporučena konzistenční třída NLGI 000.
 Centrální mazací systémy kamionů, stavebních a zemědělských strojů a průmyslových aplikací.
 Při aplikaci je nutno se vždy vyhnout kontaminaci maziva s prachem a špínou. Upřednostňuje se používání pneumatických čerpadel a kartuší.
Mezinárodní specifikace
 ISO 6743-9 : L-XCBEB 000
 DIN 51 502 : GP000G-30
Vynikající čerpatelnost i při nízkých teplotách
Výborná přilnavost ke kovovým materiálům
Neobsahuje žádné škodlivé
substance
 Tvoří trvanlivý mazací film, jenž umožňuje prodloužení životnosti mazaných částí.
 MULTIS EP 000 díky vynikajícím nízkoteplotním vlastnostem a jemné hladké textuře má výbornou čerpatelnost.
 MULTIS EP 000 je mísitelný s většinou konvenčních mýdelnatých plastických maziv.
 Vynikající přilnavost ke kovu.
 MULTIS EP 000 neobsahuje olovo, nebo jiné těžké kovy považované za škodlivé lidskému zdraví a životnímu prostředí.
 

Nahoru