TOTAL MARTOL EP 65 CF
Tvářecí olej na vysoké tlaky

Tvářecí olej pro operace s vysokými tlaky
MARTOL EP 65 CF je olej určený pro tvářecí operace, kde se vyskytují vysoké
tlaky. Je zejména doporučen pro :
- řezání, tváření, formování
- protlačování spojovacích součástí
- tažení ocelových drátů
Produkt je obzvláště vhodný pro tváření, kde nesmí dojít ke kontaktu s látkami
obsahujícími chlór
Použití oleje umožňuje postupné tváření v několika operacích bez přemazávání
Splňuje požadavky automobilového průmyslu
Originální formulace
s vysoce výkonnými aditivy
Snižuje provozní náklady
Aditivovaný minerální olej bez přísad obsahujících chlór
Výborné vlastnosti pro vytváření olejového filmu
Originální formulace oleje vylepšuje pracovní podmínky a uživatelský komfort
Mazivostní, antioděrová a vysokotlaká aditiva prodlužují životnost ostří nástrojů a
umožňují vytvoření vynikajícího povrchu – faktory, které společně přispívají ke snížení
výrobních nákladů

 Dobrá tvářecí výkonnost
Odstranění : odmaštění běžnými solvanty a horkými alkalickými louhy
MARTOL EP 65 CF byl formulován jako produkt za účelem potřebné ochrany životního
prostředí a na základě průmyslových výrobních požadavků
Tento olej poskytuje kompletně srovnatelnou výkonnost s chlorovanými produkty s tou
výhodou, že neznečišťuje životní prostředí a rovněž představuje nižší náklady na použití
a likvidaci.
Velmi dobré antikorozivní vlastnosti
 

Nahoru