TOTAL MARTOL EP 235 CF
Tvářecí olej

Tvářecí olej pro ocelové součásti s nízkou až střední tvrdostí
 MARTOL EP 235 CF je olej určený pro tažení, formování a další tvářecí operace ocelových polotovarů s nízkou až střední tvrdostí.
 Jedná se o tvářecí olej speciálně vhodný pro materiály, jež nemají být v kontaktu s
chlorovanými produkty.

Originální formulace s vysoce výkonnými aditivy
Snižuje provozní náklady
 Aditivovaný minerální olej bez přísad obsahujících chlór
 Výborné vlastnosti pro vytváření olejového filmu
 Dobrá tvářecí výkonnost
 Originální formulace oleje vylepšuje pracovní podmínky a uživatelský komfort
 Mazivostní, antioděrová a vysokotlaká aditiva prodlužují životnost ostří nástrojů a umožňují vytvoření vynikajícího povrchu – faktory, které společně přispívají ke snížení výrobních nákladů
 Odstranění : odmaštění běžnými solvanty a horkými alkalickými louhy
 MARTOL EP 235 CF byl formulován jako produkt za účelem potřebné ochrany životního prostředí a na základě průmyslových výrobních požadavků, formulace neobsahuje chlór
Tento olej poskytuje kompletně srovnatelnou výkonnost s chlorovanými produkty s tou výhodou, že neznečišťuje životní prostředí a rovněž představuje nižší náklady na použití a likvidaci.
 

Nahoru