TOTAL MARTOL EP 100 CF
Tvářecí olej

Tvářecí olej pro nízko a středně uhlíkaté oceli
 MARTOL EP 100 CF je tvářecí olej doporučený pro :
- řezání, formování
- tažení a tváření nízko a středně uhlíkatých ocelí včetně pozinkovaných ocelí.
 Produkt je obzvláště vhodný pro tváření, kde nesmí dojít ke kontaktu s látkami
obsahujícími chlór
Originální formulace s vysoce výkonnými aditivy
Snižuje provozní náklady
 Aditivovaný minerální olej bez přísad obsahujících chlór.
 Výborné vlastnosti pro vytváření olejového filmu.
 Účinné vlastnosti podporující operace tváření a tažení.
 Originální formulace oleje vylepšuje pracovní podmínky a uživatelský komfort.
 Mazivostní, antioděrová a vysokotlaká aditiva prodlužují životnost ostří nástrojů a umožňují vytvoření vynikajícího povrchu – faktory, které společně přispívají ke snížení výrobních nákladů.
 Odstranění : odmaštění běžnými solvanty a horkými alkalickými louhy.
 MARTOL EP 100 CF byl formulován jako produkt za účelem potřebné ochrany životního prostředí (bez obsahu chlóru) a na základě průmyslových výrobních požadavků.
 Tento olej poskytuje kompletně srovnatelnou výkonnost s chlorovanými produkty s tou výhodou, že neznečišťuje životní prostředí a rovněž představuje nižší náklady na použití a likvidaci.
 

Nahoru