TOTAL MARTOL 20 CF
Tvářecí olej, olej pro přesné soustružení
Olej pro přesné obrábění

 MARTOL 20 CF je olej navržený zejména pro operace tváření a přesné soustružení.
 MARTOL 20 CF představuje olej, jenž je vhodný jak pro železné tak neželezné materiály.
Vysoká provozní účinnost a spolehlivost
 Čirý minerální olej bez aditiv obsahujících chlór.
 Velmi vysoká mazivost..
 Výborné protioděrové vlastnosti.

Při použití produktu pro účely pro něž byl navržen nehrozí žádná rizika. Výše uvedené charakteristiky udávají informativní hodnoty.
Bezpečnostní list produktu je k dispozici u dodavatele.
 

Nahoru