LUBLINE COOL B 3501
vodou ředitelná obráběcí kapalina na minerálním základě
Popis
Lubline COOL B 3501 je vodou ředitelná emulzní obráběcí kapalina na broušení, běžné obrábění litiny, legované oceli, uhlíkové oceli.
Profil produktu
- koncentrát obráběcí kapaliny obsahuje kyselinu boritou a aminy
- neobsahuje látky uvolňující formaldehyd
Vlastnosti produktu, výhody použití
- vytváří stabilní emulzi v připravené vodě od 10°dH do 25 °dH, v provozu je stabilní až do 60 °dH
- dobré chladící a čistící účinky
- dobrá antikorozní ochrana
Základní parametry:
Výše uvedené údaje jsou typickými údaji získanými při normálních výrobních tolerancích a nepředstavují specifikaci.
Aplikace:
- broušení a běžné obrábění
Poznámky:
- správná příprava čerstvé emulze je zajištěna při postupném vlévání koncentrátu do vody za neustálého míchání,
může být použito mísící zařízení
- doporučená koncentrace závisí na aplikaci a materiálech, které jsou obráběny:
broušení a běžné obrábění: od 5%
- koncentrace by měla být kontrolována refraktometrem. Užití refraktometru a kontrola koncentrace musí počítat s hodnotou refraktometrického faktoru
Skladování
Nejlépe skladovat od 5 °C do 40°C v uzavřených nádobách po dobu do 12 měsíců. Nevystavovat mrazu.
Mírné odchylky v barvě a vzhledu jsou možné vzhledem k výběru surovin a nemají vliv na kvalitu a výkonnost kapaliny.
Balení
Kanystr 20l, sud 208l, IBC kontejner
Zdraví, bezpečnost a životní prostředí
Zdravotní, bezpečnostní a ekologické informace pro práci s výrobkem jsou obsaženy v bezpečnostních listech. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený produkt a obal likvidujte předepsaným způsobem. PARAMETR KONCENTRÁTU Kinematická viskozita při 20°C Přibližně 235 mm²/s Obsah minerálních olejů přibližně 35 % PARAMETR EMULZE Refraktometrický faktor 1.3 % per °Brix Hodnota pH 5 % dle DIN-water 9.1 Antikorozní ochrana: dle DIN 51360/2 5% - stupeň koroze 0 (žádná koroze) ANC FOD s.r.o. Nábřeží 737, Prštné, 760 01 Zlín, Česká republika, telefon: +420 577 522 703

Nahoru