KLÜBER Microlube GB 00 

Polotekuté plastické mazivo s vynikající tlakovou únosností, výbornými protiotěrovými vlastnostmi a dobrou smáčivostí.

Klüber MicroLube GB 00 je speciální plastické mazivo na bázi ropného oleje neobsahující pevnou mazací látku. Je zatížitelný vysokým tlakem, má dobré antikorozní vlastnosti, chrání proti opotřebení, vykazuje dobrou smáčecí schopnost, odolává vodě a má výbornou roztékavost. - tekuté plastické mazivo pro převodovky - velká tlaková zatíženost - vysoká ochrana proti opotřebení - netvoří rýhy při brodivém mazání - dobré protikorozní vlastnosti - dávkovatelný pomocí centrálního mazání - zvláštní test FZG A/2,276/50.

Použití
Klüber MicroLube GB 00 nachází využití při mazání beranů u mechanických lisů, při mazání vysoce zatížených olejotěsných čelních a kuželových převodů (u převodovkových motorů, malých převodovek), šnekových převodů, s materiálovými páry ocel/ocel a u zubových spojek. Klüber MicroLube GB 00 je také použitelný pro mazání vodících kolejnic, lišt a velkých řetězových pohonů.

Třída NLGI 00/000

Nahoru