FUCHS WISURA AK 3107

Řada olejů, které nejsou mísitelné s vodou a mají rozdílný podíl odpařování, jsou určeny pro jednotlivé a kombinované procesy opracování, jako je hluboké tažení, profilování, válcování, ražení a lisování tenkých plechů. Tyto oleje jsou vhodné pro všechny kovové materiály. U rychloběžných razicích automatů účinně zamezují tvorbě nárůstků a svařování za studena. Odmašťování zhotovených dílů mezi jednotlivými pracovními postupy není nutné.

Aplikace produktů pomocí plstěného polštářku, válečkem a stříkacím zařízením je snadná a velmi hospodárná. Poskytuje spolehlivou dočasnou antikorozní ochranu.

Složení: Uhlovodíky, vysokotlaké přísady, povrchově aktivní látky.

WISURA AK 3085, AK 3085/0 Tyto produkty se používají přednostně při lisování a tažení tenkých plechů z hliníku a barevných kovů. Produkty se odpaří téměř beze zbytků a odmaštění dílů není nutné.

WISURA AK 3099/1, WISURA AK 3118/1 Tyto produkty nacházejí uplatnění při lisování a tváření se zvýšeným stupněm obtížnosti. Uplatňují se velmi dobře v oblastech lisování transformátorových plechů, v elektroprůmyslu při výrobě kontaktů všech druhů, při výrobě domácích spotřebičů a příborů, jakož i při výrobě chladičů.

WISURA AK 3107 je olej pro vyšší požadavky při lisování a tažení, jako například při opracování chromniklových ocelí. Další oblastí zpracování, ve kterých se tento produkt velmi dobře osvědčil, je výroba profilů také pro automobilový průmysl a výroba chladičů.

WISURA AK 3107 zanechává jen nepatrné zbytky. Pokud je nutné zbytky odstranit, lze toto provést velmi snadno a dobře rozpouštědlem nebo vodnými čisticími prostředky. Dalším přínosem tohoto produktu je výrazně nižší zatížení čisticích lázní.

Nahoru