FUCHS RENOLIN D15 VG 46 -  205Lt

Mazací a hydraulické oleje s přísadami na zlepšení odolnosti vůči stárnutí, antikorozní ochrany a ochrany proti opotřebení, detergentní a dispergující. Hydraulické oleje HLPD dle DIN 51 524-2, ISO 11158-HM.

Oleje řady RENOLIN D jsou doporučovány jako hydraulické a převodové oleje.

Vyznačují se následujícími přednostmi:

• velmi dobrá viskozitně-teplotní závislost

• vysoká stabilita vůči stárnutí

• spolehlivá antikorozní ochrana

• vynikající detergentní a disperzační účinky

• velmi dobrá ochrana proti opotřebení

• zamezení trhavého pohybu

• příznivé chování vůči těsnícím materiálům.


Oleje řady RENOLIN D patří do skupiny detergentních hydraulických a převodových olejů.

Použití těchto olejů je přednostně určeno pro agregáty jejichž hydraulické systémy jsou vystaveny tvorbě kondenzátu
vody nebo do jejichž olejových náplní mohou vniknout vodné tekutiny, například chladící mazací látky při opracování
kovů, takže hrozí nebezpečí koroze a/nebo zalepování. Oleje řady RENOLIN D zalepování zabraňují.

V oblasti tak zvaného mezního mazání, například u pístních tyčí nebo řídících prvků s velmi malými kluznými
rychlostmi se mazací film neodtrhne; to brání nerovnoměrným pohybům jakož i zvýšenému opotřebení včetně
kmitavého tření a opotřebení těsnících prvků.

Nahoru