FUCHS RENEP CGLP 68

Deemulgující olej na kluzná vedení.

Popis:

Oleje řady RENEP CGLP jsou univerzálně použitelné oleje na kluzná vedení dle DIN 51 502 pro obráběcí stroje, speciálně také s plastovým kluzným vedením.

Díky sladěné technologii přísad mají vynikající snášenlivost s chladicími mazacími látkami ECOCOOL.

Oleje řady RENEP CGLP umožňují polohování bez trhavého pohybu (Stick-Slip) i při nejmenších posuvech a extrémním zatížení.

V Institutu techniky plastů FH (vysoké odborné školy) Darmstadt vykazovaly oleje řady RENEP CGLP při četných zkouškách s běžnými vodou mísitelnými chladicími mazacími látkami vynikající ochranu před tvorbou „černých skvrn“. Vynikající deemulgační vlastnosti těchto produktů dokládají obsáhlé zkoušky provedené v SKCGleittechnik GmbH, Rösental. Specifikace Oleje řady RENEP CGLP splňují, případně překračují požadavky dle: • ISO 6743 - 13 G Použití Oleje řady RENEP CGLP se používají v souladu s předpisy výrobců obráběcích strojů pro všechna horizontální a vertikální kluzná vedení a vodicí dráhy, jakož i pro lineární vodicí systémy. Zamezují zalepování a tvorbě usazenin, ke kterému může dojít při smíchání vodou mísitelných chladicích mazacích látek a olejů použitých na kluzná vedení. Oleje řady RENEP CGLP jsou vhodné i pro použití v obráběcích strojích s centrálním mazáním pro převody, hydrauliky a kluzná vedení.

Přednosti • dobrá přilnavost, • vysoká tlaková zatížitelnost, • vynikající ochrana před opotřebením, • velmi dobrá antikorozní ochrana, • velmi dobrá snášenlivost s plasty, • stabilní mazací film, • deemulgující, • vynikající ochrana před tvorbou černých skvrn.

Nahoru