TOTAL DIEL MS 7000
Kapalina pro elektrojiskrové kovoobrábění

Multifunkční kapalina obzvláště vhodná pro dokončovací a konečné operace,
pro obrábění složitých tvarů s velmi přesnými rozměry.

Specifikace -  Výrobci vyjiskřovacích strojů

 CHARMILLES TECHNOLOGIES (Švýcarsko)
 ONA (Španělsko a Francie)
 INGERSOLL (Francie)
 INGERSOLL HANSEN (Francie)
 AGIE (Švýcarsko a Francie)

Výhody:

Velmi úzký petrolejový řez s výbornými provozními vlastnostmi

 Velmi čistý minerální olej
 Dobrá odolnost vůči oxidaci
 Vysoký bod vzplanutí
 Tento produkt byl navržen v důsledku velmi úzkého petrolejového řezu
(nízká těkavost)
 Velmi nízký obsah aromátů
 Nízký bod tuhnutí, možnost skladování ve venkovním prostředí

Nahoru