TOTAL CARTER EP
Minerální převodový olej pro uzavřené převody

Použití:

Uzavřené převody, ložiska, spojky

CARTER EP byl speciálně navržen pro mazání uzavřených převodů
provozovaných v obtížných podmínkách :
- čelní ozubená soukolí
- ložiska a zubové spojky
- šnekové převody

Mezinárodní specifikace:

DIN 51517 část 3, CLP
NF-ISO 6743-6 kategorie CKD
AGMA 9005 – D94
CINCINNATI MILACRON
DAVID BROWN

Výhody:

Výborné protioděrové a vysokotlaké vlastnosti
Dobrá kompatibilita s těsnícími materiály 

Velmi dobré antikorozivní vlastnosti
Výborná tepelná stabilita

Nahoru